Congratulations AJO

posted Oct 4, 2009, 10:13 PM by Administrator Janiuay
Naga panginbulahan ako sa mga newly elected AJO officers and members. Masadya gid and inyo party! Hopefully we could all get together someday, magsirinadya kag makabulig kita sa aton pinalangga nga banwa.

Bodol
rptirador@gmail.com

Comments