2011 - PICNIC

posted Jul 26, 2011, 4:40 AM by Administrator Janiuay
Ti mga kasimanwa, umpisahan ta run ka marinade ang barbe-q 
kag planohon ta pa gid kung ano ang putahe nga daha-on ta !

Sin-o madara ka kadyos, baboy nga may mangka man?

May you all have a wonderful and safe week ahead. See you on the 16th. - Robert & Emilie Padoginog

4-H Club in EAST BRUNSWICK, NJ


Special Announcement


GARVEY RANCH PARK


Special Announcement


click lang para makita ninyo kung diin ta magpicnic.
Comments