ALLIANCE OF CONCERNED JANIUAYNONS
BISKAN MARAYU KAMI SA BANWA NAMON NGA PINALANGGA GINA PA-ABOT GID NAMON KANINYO TANAN ANG AMON BARATYAGON KAG SUPORTA SA MGA MATARUNG NGA KAWSA, KAG MATUOD-TUOD GID NGA PAG-ULIKID KA ATON MGA TUMANDOK NGA MGA KASIMANWA 

WE SUPPORT THE ALLIANCE OF CONCERNED JANIUAYNONS! 
SALUDO KAMI KANINYO TANAN. SALAMAT.

UGYON JANIUAYNON
PARA SA IKAUSWAG KA PINALANGGA NATON NGA BANWANG JANIUAY!

- KAMI MGA JANIUAYNON SA BILOG NGA KALIBUTAN 


Note:  We welcome all parties, groups and individuals to post their messages, video links on this site. Send to admin@janiuay.net. 
Comments