Abi group picture anay kita. Janiuaynon gid sa gihapon.

              

                                                               Liza with Melindy and Ambie

Janiuay Association in North America is definitely shaping-up !


Mga Beauties gid

                                                     The future faces of Janiuay Association in North America

 
kids enjoying the outdoors with Tito Roy


Cheers sa mga tatay sa garahe. Sample lang dya...duro pagid ang mga pictures halin kay Roy Armada sa LINK page or sa groupsite. Thanks Roy.